Family Counseling

Wanneer er binnen een gezin of familie een familielid kampt met verslavingsproblematiek, heeft dat grote impact op de rest van hun  omgeving. De directe naasten van de verslaafde worden, zonder dat zij daar zelf voor kiezen, uiteindelijk net zo hard meegetrokken in de negatieve spiraal als de verslaafde zelf.

De verslaafde ontwikkelt allerlei negatief en schadelijk gedrag waarmee hun directe naasten structureel schade wordt toegebracht. Manipuleren, zelfmedelijden, isoleren, liegen en bedriegen zijn vaak de gedragingen die als eerste zichtbaar zijn. 

Daarnaast zorgt de ontwikkeling van schadelijk gedrag voor steeds grotere zorgen voor de naasten van de verslaafde. Dit verergert in veel gevallen door het ontlopen van de verantwoordelijkheid en het manipuleren van emoties.

Hoe langer dit proces duurt, hoe meer de naasten en dierbaren in de directe omgeving de controle verliezen over hun eigen leven. Spanningen tussen de naasten en dierbaren ontstaan en gevoelens van machteloosheid, onbegrip, verdriet en boosheid volgen.

Waaruit bestaat ons naastenprogramma?

Ons naastenprogramma bestaat uit 3 kernpunten: Educatie over de ziekte verslaving, Communicatie en verbondenheid herstellen in het gezin en de Tools ontwikkelen om gedragingen en patronen die het zo ver hebben laten komen te doorbreken.

Het naastenprogramma loopt synchroon met de klinische behandeling van de verslaafde. Het is essentieel dat niet alleen de verslaafde inzichten krijgt, maar ook de dierbaren in hun directe omgeving zodat het nooit meer zover hoeft te komen.

Naast de 3 kernpunten, wordt er samen met familie en dierbaren een plan opgezet in geval van een terugval in verslaving. Van te voren maken we heldere en duidelijke afspraken zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

 

 

Door het naastenprogramma van The Intervention Company werd ons een hoop duidelijk. De interventionist confronteerde ons krachtig en helder met ons eigen gedrag. Daardoor zagen wij hoe wij in het web van verslaving verstrikt raakten. 

Juist datgene waarvan wij dachten dat het juiste was om te doen, maakte de situatie alleen maar erger. Dat maakte ons heel erg verdrietig omdat er al zoveel kostbare tijd verloren was. Het ging ook alleen maar slechter  met onze dochter.

Mede dankzij de tools die ons aangedragen werden, zorgden we er samen, als gezin weer voor om op een gezonde manier ondersteuning te bieden. De dagen van verdriet en machteloosheid zijn gelukkig voorbij en gaat het, naar omstandigheden, beter met onze dochter.

Heel erg bedankt!

Familie de G.

The Intervention Company

We Are different by choice