Kosten

De trajecten van The Intervention Company worden niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar, zodoende vallen deze kosten onder jouw zelfstandige bijdrage. Dit houdt in dat je deze bedragen niet kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Mocht je niet direct in staat zijn deze bedragen te betalen, dan zoeken wij samen met je naar een passende oplossing zoeken. Waarom we dat doen? Omdat wij sterk geloven dat iedereen recht heeft op de juiste hulp.

De onverzekerde zelfstandige bijdrage daarentegen is wél aftrekbaar van het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek.
Bekijk voor de details toepasselijk op jouw situatie op www.belastingdienst.nl

Een interventie begint altijd met een uitgebreid intakegesprek waarin duidelijk wordt of een interventie gewenst is en of deze een kans van slagen heeft. In de meeste gevallen spreken we een vast bedrag af na het intakegesprek met de interventionist. Deze maakt dan een inschatting van de werkzaamheden. Afhankelijk van de casus en de wensen van de naasten, liggen de werkuren voor een geslaagde interventie tussen de 40 en 60 uur.

De tarieven

Kosten voor een uitgebreid intakegesprek bedragen €380,00. Deze brengen we in mindering nadat een interventie heeft plaatsgevonden.

Laag Tarief: €85,00 per uur. Dit tarief wordt berekend voor reistijd van- en naar de locatie.

Hoog Tarief: €120,00 per uur. Dit tarief wordt berekend voor de voorbereiding, verwijzingsgesprekken, familiegesprekken en de interventie zelf.

Al onze tarieven zijn inclusief  21% BTW.

Wanneer de verslaafde wordt opgenomen in een Nederlandse kliniek (of in een buitenlandse vestiging van deze kliniek), dan worden deze kosten over het algemeen vergoed door je zorgverzekeraar. In enkele gevallen wordt er wel een eigen bijdrage gevraagd voor een vliegticket of een aanbetaling voor te maken medische kosten. 

 

 

The Intervention Company

We Are different by choice